Sykehus og klinikker

Et oppfølgingsverktøy for sykehus og klinikker

Sykehusenes ortopediske avdelinger kan med Learn by Motion utarbeide egne postoperative øvelsesregimer som pasienten skal følge når de forlater institusjonen. Klinikkene som tar seg av pasientene etter sykehusoppholdet kan ved hjelp av Learn by Motion følge opp pasienten videre med progresjon i treningsregime fra sykehuset.

Learn by Motion er en internettbasert øvelsesdatabase med gode animasjoner som gir pasienten levende animerte postoperative regimer “rett hjem”. Øvelsesregimene varsles til faste tidspunkter til pasientens datamaskin eller som app til iPhone eller iPad. Øvelsene beskrives med animasjon og tekstforklaring, dette sikrer en korrekt utførelse av øvelsen. Fysioterapeuten kan også komme med egne kommentarer og oppmuntringer til pasienten.

Mange ortopediske avdelinger opplever at pasientene har vanskelig for å huske øvelsesregimene de skal gjøre etter en operasjon. Learn by Motion gjør det enklere for pasienten å følge ortopedens ønskede postoperative regimer best mulig.  

Klinisk erfaring og vitenskapelig dokumentasjon tilsier at både god preoperativ og postoperativ oppfølging av pasienter er av vesentlig betydning for prognosen.

Learn By Motion kontaktskjema


Registrer deg her og Learn By Motion tar kontakt

Takk for at du registrerte deg hos oss,
du hører fra oss snart.

Mvh,

Learn By Motion

Learn By Motionlogin form


Learn by Motions avvikles høsten 2018. For eksiterende kunder vil tjenesten være tilgjengelig frem til 31.12.018