Faglig forankring

Faglig forankring

Muskel -og skjelettplager er et stadig økende problem og utgjør en betydelig samfunnsøkonomisk og individuell helsemessig belastning. Viktigheten av en aktiv øvelsestilnærming i behandling og forebygging av muskel – og skjelettplager er godt begrunnet i vitenskapelig forskning og har i de fleste tilfeller en sentral rolle i både bedring av funksjon og reduksjon av smerte.

For best mulig effekt av aktive øvelser og bevegelser, er det viktig at man forstår hvorfor og hvordan øvelsene skal gjøres. Forskning innen motorisk læring har vist at både informasjon om hensikt og verbal og visuell instruksjon er viktig for at øvelsene og bevegelsene skal utføres best mulig.

Learn By Motion har ivaretatt disse pedagogiske momentene gjennom nøyaktig instruksjon og en animert demonstrasjon av øvelsene. I tillegg er det lagt til rette for individuelle kommentarer relatert til den enkelte øvelsen som kan ha en forsterkende effekt og gi pasienten informasjon om hensikten med øvelsen

Learn By Motion brukes som et tiltak for å forebygge muskel- og skjelettplager samt supplement til annen behandling. Gjennom en pedagogisk aktiv øvelsestilnærming kan Learn By Motion være ett tiltak som kan bidra til redusert sykefravær, økt behandlingseffekt og et godt langtidsresultat

.

Learn By Motion kontaktskjema


Registrer deg her og Learn By Motion tar kontakt

Takk for at du registrerte deg hos oss,
du hører fra oss snart.

Mvh,

Learn By Motion

Learn By Motionlogin form


Learn by Motions avvikles høsten 2018. For eksiterende kunder vil tjenesten være tilgjengelig frem til 31.12.018