Hva er Learn by Motion?

Din digitale fysioterapeut!

Vi mennesker etablerer raskt vaner og uvaner, og vårt mål er å bidra til å bryte med nettopp ugunstige holdningsmønstre som oppstår gjennom den hektiske hverdagen i arbeid og fritid. Vi gjør dette gjennom å bevisstgjøre den enkelte til å ta ansvar for egen kropp og helse gjennom øvelser og aktiviteter, samt å legge til rette for enklere løsinger for bedrifter, behandlere, pasienter og sykehus.

Learn by Motion er et internettbasert øvelsesprogram med animasjoner for forebygging, oppfølging og behandling av plager i muskel- og skjellettsystemet. Det kan benyttes av bedrifter, medarbeidere,  fysioterapeuter, pasienter i og utenfor behandling og sykehus. Programmet er utviklet av fysioterapeuter med lang klinisk erfaring fra forebygging, behandling, oppfølging og rehabilitering.

Enkelt å bruke
Øvelsesprogrammet er lagt opp med animasjoner og tekstforklaringer, slik at øvelsene kan enkelt gjøres hvor som helst og når som helst. Animasjonene i programmet viser bruker hva denne skal gjøre, hvordan og hvorfor. Animasjonene gjør det også lettere å kjenne etter hvor og hvordan man jobber aktivt. For hver øvelse følger det  med en tekst med instruksjoner for utførelse og om hva denne øvelsen påvirker. Øvelsene varsles etter fastsatt program til brukers datamaskin eller som app på iphone eller ipad.

Bedrifter. Vi tilbyr bedrifter et felles forebyggende treningsprogram for de ansatte, som endres flere ganger i året. Bedriften kan også få individuelt tilrettelagt program til én eller flere medarbeidere, gjerne kombinert med en arbeidsplasstilrettelegging, som forebyggende tiltak.

Behandler. Som behandlende fysioterapeut kan man få tilgang til et eget administrasjonsområde som gir muligheter til å gi relevante øvelser i oppfølgingen av sine pasienter. Terapeuten kan også gi individuelle eller felles treningsprogram til sine bedriftskunder.

Pasienter. Dersom man er til behandling, eller som oppfølging av dette kan man få et tilrettelagt øvelsesprogram som et supplement og et aktivt forebyggende tiltak i behandlingsperioden. Men brukere kan også i egen regi velge mellom flere forebyggende og behandlende øvelsesprogram som lastes opp på datamaskinen eller som en App på I-phone eller I-pad.

Behandlingssted. Sykehus og andre behandlende institusjoner og ortopediske avdelinger, i samarbeid mellom operatør og fysioterapeut, kan med Learn by Motion utarbeide egne postoperative øvelsesregimer som pasienten skal følge når de forlater sykehuset.

Learn By Motion kontaktskjema


Registrer deg her og Learn By Motion tar kontakt

Takk for at du registrerte deg hos oss,
du hører fra oss snart.

Mvh,

Learn By Motion

Learn By Motionlogin form


Learn by Motions avvikles høsten 2018. For eksiterende kunder vil tjenesten være tilgjengelig frem til 31.12.018