Fysioterapeut

Gi pasientene et bedre tilbud.

Learn by Motion benyttes i fysioterapeutens kliniske hverdag som del av behandling og oppfølging av pasienter, og i forebyggende arbeid ute på bedrifter. Salg av Learn by Motion vil gi fysioterapeuten mulighet for et nytt inntektsgrunnlag.

Aktive øvelser har ofte en sentral rolle i både bedring av funksjon og smerte og er en viktig del av forebygging av muskel- og skjelettplager. Learn by Motion gir fysioterapeuten et eget administrasjonsområde der nye brukere registreres og øvelsesprogram settes opp. Som terapeut har man stor frihet til å tilpasse øvelsesprogrammet til hver enkelt pasient, eller til en pasientgruppe. Du kan sette sammen kombinasjoner av øvelser, bestemme varighet og repetisjoner, samt legge til personlige instruksjoner der ønskelig. Gode programmer du har satt sammen kan enkelt gjenbrukes for andre pasienter. Dermed er Learn by Motion et verktøy som forenkler fysioterapeutens arbeidsdag og sikrer oppfølging av pasienten når de ikke er til behandling.

Bevisstgjøring Learn by Motion lærer pasienten om hensiktsmessig funksjon og belastning for å forebygge eller unngå tilbakefall av muskel- og skjelettplager. Øvelsene er utformet for å bryte med ugunstige holdningsmønstre gjennom hverdagen.

Learn by Motion bruker både animasjoner og tekstforklaringer, slik at øvelsene enkelt gjøres hvor og når som helst. Animasjonene i programmet viser pasienten hvordan de skal utføre øvelsen, og sammen med teksten, som gir nøyaktig instruksjon, sikrer dette korrekt utførelse. De aktive musklene lyser opp og bevisstgjør pasienten i å kjenne etter hvor de jobber aktivt.

Motivasjon Øvelsene øker pasientens bevissthet rundt egen kropp, funksjon og holdning. Dette bidrar i sin tur til økt motivasjon og ansvar for egen helse. Pasientene får påminnelse til å gjøre øvelser gjennom dagen ved hjelp av Learn by Motions automatiske varsling. Påminnelsen kommer som et eget vindu på pc eller på e-post etter en avtalt timeplan. Det er også mulig å få øvelsesprogrammet på iPhone eller iPad.

Tilstedeværelse Våre fysioterapeuter utviklet programmet med bakgrunn i nettopp det å være tilstede for pasienten gjennom hverdagen, og kunne gi bedre oppfølging både i behandling og etter endt behandlingsserie. Ved enkelt å bytte ut øvelser, sende små meldinger og oppmuntringer, opplever pasienten at fysioterapeuten virkelig er til stede, bryr seg og – ikke minst – leverer kvalitet.

Learn By Motion kontaktskjema


Registrer deg her og Learn By Motion tar kontakt

Takk for at du registrerte deg hos oss,
du hører fra oss snart.

Mvh,

Learn By Motion

Learn By Motionlogin form


Learn by Motions avvikles høsten 2018. For eksiterende kunder vil tjenesten være tilgjengelig frem til 31.12.018